Eventplanlægning

Eventplanlægning

Eventplanlægning
Jeg har været foreningsaktiv i mere end 15 år. Jeg har siddet i adskillige bestyrelser gennem tiden, og derigennem har jeg været med til at planlægge en lang række af større og mindre event. Det spænder fra idrætsturneringer og sociale events, til foredrag, koncerter, musicals og markeder med flere tusinde deltagere.

Der er mange ting man skal have styr på som arrangør så som økonomi, markedsføring, logistik, aftaler med optrædende, leverandører m.m. Det er afgørende at der er tænkt over detaljerne, inden man er klar til afholdelse.

Hvis du har brug for at få trykprøvet din planlægning, og mangler sparring omkring dit event. Så tag kontakt og lad mig hjælpe dig med feedback.
Kontakt

Prisen afhænger af opgavens omfang, men jeg er klar til at give dig et tilbud der er alle pengene værd og som er overkommeligt for de fleste eventarrangører.

Jeg har ved flere lejligheder, haft glæden af Simons mødeledelse. Simon viser meget stort indblik i det stof vi har behandlet. Det er meget tydeligt, at Simon har sat sig grundigt ind tingene, og inden mødet har gjort sig overvejelser om emnet. Det er en fornøjelse som deltager i et møde, hvor mødelederen er kompetent, vidende, spørgende og ikke mindst er god til at holde fokus på emnet. Ofte har jeg oplevet, at emner på et møde stikker af i forskellige retninger, som sætter mødedeltagerne tilbage med en mere eller mindre total rundforvirring. Simon holder os på sporet, byder selv ind, lytter aktivt, og kommer i mål med de opgaver vi har.
Michael Andersen – Direktør Dansø forsikringsmæglere

Eventplanlægning
Fødevaremarked Ikast 2018 – Arrangeret af Liv I Byen